Case: NNE

Fuldt tryk på kompetence- og teknologilederskabet

Fra 2012-2015 hjalp jeg ingeniørvirksomheden NNE (som dengang hed "NNE Pharmaplan") med koncept og eksekvering på et stort kompetenceudviklingsprogram kaldet Facility of the Future. I samarbejde med programlederen udviklede jeg konceptet, skruede en kommunikationsstrategi sammen og eksekverede kommunikationen i de over to år, programmet kørte.

Tusind medarbejdere og tusind idéer
Facility of the Future involverede omkring tusind medarbejdere og sigtede mod at styrke virksomhedens kompetence- og teknologilederskab, vidensdeling og innovationskultur. Programmets rygrad var en idéproces, hvor medarbejderne fik rammer til ikke bare at få, men også at udvælge, udvikle og præsentere idéer - inden for og på tværs af deres fag. De centrale virkemidler var funding af idéer, massiv synlighed og etablering af fora, hvor idéerne kunne diskuteres og udfordres. Det sidste tog både form af løbende miniseminarer og en stor årlig event, hvor årets 100 bedste idéer blev præsenteret og udfordret af omkring 800 kolleger. Klik på avisen til venstre og læs mere om programmet. 

Tilgang til opgaven
Jeg hjalp først NNE Pharmaplan med at udvikle koncept og virkemidler på baggrund af deres ønsker og formål. Dernæst lagde vi strategi for programmets kommunikation, dens kernebudskaber, grafiske udtryk og de forskellige platforme. Jeg udførte også al kommunikationen for programmet. Endelig hjalp jeg NNE Pharmaplan med at eksekvere programmet, herunder den store årlige event, og med at udarbejde avisen, som du kan se ovenfor, og en video til ekstern markedsføring, som du kan se til højre.

 

Sprudlende fagdiskussioner
Hvad fik NNE Pharmaplan ud af det? En hel del. Konkrete nye kundeprodukter, nye samarbejder på tværs af organisationen og et øget fokus på fagligheden var nogle resultaterne. Dertil kommer det, som er lidt sværere at måle – nemlig de tonsvis af faglige og tværfaglige diskussioner, som medarbejderne engagerede hinanden og kunderne i. Både i idéudviklingerne, på intranetfora og på de store events. For eksempel sagde 97% af deltagerne efterfølgende, at de havde lært mere om f.eks. nye teknologier og tilgange, trends og erfaringer samt nye måder at hjælpe NNE Pharmaplans kunder på.

Vi ønskede at sætte kompetence- og teknologilederskab på dagsordenen, og med Facility of the Future gjorde vi det på en måde, vi ikke havde prøvet før. Vi inddrog Anissi, fordi vi vidste at vi havde brug for rådgivning udefra, og vi havde tidligere arbejdet sammen med Anissi. Hun hjalp os med at finde den røde tråd og udvikle konceptet – og med at skabe den sammenhængende fortælling, som var med til at gøre programmet til en succes med engagerede medarbejdere og et hus, der summede af liv og faglige diskussioner.  Den kommunikation, Anissi skabte for os, gav programmet et professionelt og meget sammenhængende udtryk, som skabte stor synlighed. Jeg kan bestemt anbefale Anissi.

Jens Olesen, Vice President, NNE Pharmaplan

© 2016 ScrollMe Pro | ScrollMe by AccessPress Themes