Case: PLS

Målrettede kurser til pædagogstuderende og deres fagforening

PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning) er en studieorganisation. De arbejder for at forbedre pædagogstuderendes vilkår og sikre den bedst mulige pædagoguddannelse. Vi har arbejdet sammen henover flere år. Oprindeligt kontaktede de mig med en præsentation, som de gerne ville have et retorisk blik på. Siden udvidede vi samarbejdet til også at inkludere undervisning. Jeg har holdt kurser i mundtlig præsentation, stemmeteknik, personlig historiefortælling og levende sprog for deres forretningsudvalg, i powerpoint-præsentationer for nogle af deres ansatte, og så har jeg været fast indslag på de faglige kursusweekender, PLS tilbyder deres medlemmer. Her arbejder vi henover to dage med kommunikationsfærdigheder i både tale og skrift: at skabe et fokuseret budskab med sprogligt overskud. Og så træner vi mundtlig fremstilling med video og feedback.

Vi har både brugt Anissi til kommunikationsundervisning i vores egen organisation, og på de kurser, vi holder for vores medlemmer. Det har vi været rigtig glade for. Anissi giver masser af konkrete råd og øvelser, og så møder hun deltagerne dér, hvor de er. Hun tilpasser undervisningen og skaber et trygt rum, også for dem der f.eks. er nervøse for at holde oplæg. Vores kursister er superglade for hendes undervisning. Og internt bruger vi stadig den viden og de værktøjer, vi har fået af Anissi.

Katrine Aagaard, Faglig sekretær, PLS

© 2016 ScrollMe Pro | ScrollMe by AccessPress Themes